Ogłoszenia

 

Ogólne:

KINO SFERYCZNE

W dniu 30.09.2016 r. odbędą się w naszym Przedszkolu pokazy Kina Sferycznego, w których dzieci będą miały możliwość nie tylko oglądać, ale także zostać uczestnikami zdarzeń.

Kino płatne z budżetu Przedszkola.

 


 

Zajęcia terapeutyczne!

Od września 2016 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego będą uczestniczyły w dodatkowych zajęciach terapeutycznych: hipotreapia, dogoterapia.

Pierwsze zajęcia z hipoterapii odbędą się 5.10.2016 (środa).

Pierwsze zajęcia dogoterapii 22.09 2016 (czwartek).

Szszcegółowy harmonogram zostanie przekazany osobom zainteresowanym drogą mailową.


OPŁATA   ZA  PRZEDSZKOLE

 

Zgodnie z art.1 ust 4,lit. g,h ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz.U.z 2013r. poz.827. 

dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie t.j. od 8:00 – 13:00.

W pozostałych godzinach za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń opłata wynosi 1 zł, w przypadku posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej 0,50 zł.

Miesięczna opłata za świadczenia wyliczana jest jako iloczyn:

stawka godzinowa x zadeklarowana liczba godzin dziennie x liczba dni roboczych w danym miesiącu.

Opłaty za przedszkole można dokonać:

-na poczcie

-w banku

-przez internet.

 

Numer konta bankowego : 92 1020 2892 0000 5802 0590 4349

 

Zgodnie z umową cywilno – prawną, opłaty za przedszkole należy dokonać za cały miesiąc z góry , do 10 dnia każdego miesiąca.

 

W przypadku zaległości w opłatach za usługi przedszkola, w ostatnim dniu danego miesiąca dziecko 3 – 4 letnie zostanie skreślone z listy korzystających z przedszkola, a umowa ulega rozwiązaniu. Natomiast w przypadku dziecka 5-6 letniego (realizującego roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)  sporządzony zostanie aneks dotyczący  godzin pobytu dziecka w przedszkolu i wyżywienia. W tym przypadku dziecko będzie mogło korzystać z przedszkola  w godzinach  8:00 – 13:00 i bez posiłków.

 

Kraków,31.08.2016 r.


DYREKTOR   PRZEDSZKOLA

mgr Stanisława Adamska
przyjmuje rodziców: poniedziałek: 12:00 - 17:00, wtorek 8:00 -  10:00

SPOŁECZNY  ZASTĘPCA  DYREKTORA

mgr  Beata  Tokarz
przyjmuje rodziców w przypadku nieobecności dyrektora

SEKRETARIAT  PRZEDSZKOLA

mgr  Barbara Żarska
czynny w godz.: poniedziałek: 10:00 – 17:00
wtorek – czwartek: 8:00 – 15:00
piątek  - dzień bez stron

 

Przedszkole ma otwarte Konto Dochodów Własnych, na które chętni mogą wpłacać środki finansowe.

Dane konta:

Zespół Ekonomiki Oświaty
31-450 Kraków
ul. Ułanów 9
Nr rachunku: 46 1020 2892 0000 5102 0590 4356
z dopiskiem: Przedszkole Nr 121